Mahdoton.fi ei löydy enää täältä. Vieraile sen sijaan täällä: motiva.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2016/mahdoton-yhteiso_siirtyy_motivalle.7722.news

Kiertotalous kannattaa

Maapallon ja ihmisten tulevaisuus huolettaa tällä hetkellä kaikkia. Murehtimisen sijaan useat meistä miettivät, mitä voisimme tehdä hidastaaksemme kasvihuoneilmiötä, jäätiköiden sulamista sekä luonnonvarojemme ehtymistä. Yksi laajalti käytössä olevista luontoa säästävistä tekijöistä on paperiton palvelu. Lue sähköisestä asioinnista lisää täältä!. Kiertotalouden noudattaminen auttaa meitä tässä tehtävässä, ja voit tältä sivulta lukea lisää siitä, mitä kiertotaloudella tarkoitetaan ja mitä itse voit tehdä yhteisen tulevaisuutemme hyväksi.

Kiertotalouden periaate

Kiertotaloudella tarkoitetaan sitä, että tuotteiden ja materiaalien käyttöarvo pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään, energiaa käytetään mahdollisimman vähän ja luonnonvaroja säästetään. Myös hukkamateriaali sekä tuotannosta koituva jäte pyritään minimoimaan. Tällä hetkellä kulutamme liikaa luonnonvarojamme ja jos muutosta ei tapahdu nopeasti, voimme käyttää osan tärkeistä varastoistamme täysin loppuun. Kiertotaloudessa tuotetaan tavaroita ja tuotteita, jotka ovat pitkäikäisiä ja kestäviä. Sen lisäksi jo valmistusvaiheessa kiinnitetään huomiota siihen, mitä tuotteille tapahtuu, kun niiden elinkaari on lopussaan. Korjaamisen ja uusiokäytön jälkeen tuotteet voidaan esimerkiksi purkaa ja osat käyttää uudelleen tai valmistusmateriaalit voidaan käyttää energian lähteenä. Suuntaus minimoi jätteet ja kunnioittaa luontoa.

Näin kannattaa toimia

Suomi voisi olla yksi suunnannäyttäjistä kiertotalouteen siirtymisessä. Meillä on runsaat määrät vielä hyödynnettäviä ja ennen kaikkea uusiutuvia luonnonvaroja, joiden käyttöä tehostamalla voimme luoda uutta kasvua. Metsien hyödyntäminen, ruuan tuotannon optimointi sekä pitkälle kehittynyt teollisuutemme ovat aloja, joilla on toki parannettavaa ekologisempaan suuntaan, mutta ne tarjoavat myös potentiaalia, joka kannattaa hyödyntää. Osaamisemme kestävän kehityksen alalla on myös yksi suurista vientivalteistamme. Suomi voisikin toimia edelläkävijänä, mutta myös kouluttajana kiertotalouteen siirtymisessä ja asiantuntijamme voisivatkin toimia toisten maiden opastajina tässä suuressa, mutta tärkeässä muutoksessa. Jokainen meistä voi lisäksi itse vaikuttaa kiertotalouden onnistumiseen. Kuluttajana sinäkin voit päättää, millä tavalla tuotettuja tuotteita hankit ja suosia yrityksiä, jotka sitoutuvat kestävään kehitykseen sekä kiertotalouden periaatteiden noudattamiseen.