Artikkelit

07.10.2016 Sirpa Mustonen

Ekox Finland on elektroniikan uusiokäytön taitaja

Kiertotalouden Kasvupolku -kilpailussa potentiaalisimmaksi kasvajaksi elokuussa valittu Ekox kerää, lajittelee, kierrättää, korjaa, myy ja vuokraa toimisto- sekä esitystekniikan laitteita pääkaupunkiseudulla. Ekoxin asiakkaita ovat sekä yritykset että julkinen sektori. Jopa 80 prosenttia noudetuista tuotteista toimitetaan korjattuna uusiokäyttöön, jolloin laitteiden elinkaari ja -ikä pitenevät merkittävästi. Osa osista päätyy lajiteltuna teollisuuden raaka-aineeksi. Ekoxin toiminta edistää mallikkaasti kiertotaloutta, jota […]

,
11.02.2016 Thea Sipiläinen-Malm

Älypakkaukset vähentämään elintarvikehävikkiä

Tuotteiden laadunvalvonnan lisäksi älypakkausten kehitystä vauhdittaa tarve vähentää elintarvikejätettä, kehittää varastohallintaa ja varmistaa tuotteiden aitous. Joitakin aktiivisia ja älykkäitä pakkauksia on jo Suomessa kaupoissa. VTT on kehittänyt anturin, joka havaitsee etanolia elintarvikepakkauksen ilmatilasta. Anturin avulla elintarvikkeen laatua on mahdollista tarkkailla jakeluketjussa ja ehkäistä pilaantumisesta johtuvaa hävikkiä. Tällä hetkellä kaupoissa olevissa älysovelluksissa muun muassa hyödynnetään nestettä […]

,
18.09.2015 Kari Herlevi

Kiertotalous vähentäisi valtion velan ottoa

Suomelle uutta kasvua voitaisiin luoda kiertotaloudella, jonka arvonlisä kansantaloudelle olisi pelkästään muutamilla toimialoilla vähintään 2,5 miljardia. Ravinnekierron parantaminen lisäisi pottia vielä 510 miljoonalla, kertoo Sitran konsulttiyhtiö Gaialla teettämä, piakkoin valmistuva raportti ”Ravinteiden kierron taloudellinen arvo ja mahdollisuudet Suomelle”. Selvityksen keskeiset tulokset ovat jo selvillä. Neitseellisistä luonnonvaroista peräisin olevien ravinteiden korvaaminen ravinteiden kierron parantamisella kasvattaisi suomalaisten […]

, , , , , , , , , ,
03.06.2015 Harri Välimäki

Kierrätyskeskus 3.0 – maistiaisia…

Kerroin maaliskuun kirjoituksessani tulevaisuuden kierrätyskeskuksen konseptista, jossa digitalisaatio sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantaminen ovat avainasemassa. Olemme reilun vuoden ajan tehneet pitkää päivää ja testanneet konseptin eri osia Lahdessa kierrätyskeskus Patinassa. Nyt alkaa olla valmista työn tulosten esittelemiseksi käytännössä. Vuoden mittainen hankkeemme on tehty ketterillä kokeiluilla, joten monissa ominaisuuksissa on vielä nurkkia pyöristämättä. Konsepti on […]

, , , , ,
27.05.2015 Pirjo Rinnepelto

Materiaalitehokkuudella polttoainetta teollisiin symbiooseihin

Kiertotalous valtaa alaa maailmassa. Teollisilla symbiooseilla hyödynnetään toisen sivuvirtoja ja ylijäämäresursseja raaka-aineena. Resurssiviisailla toimintamalleilla haluamme varmistaa, että materiaali kiertää eikä jätettä synny. Uusia kokeiluja ja innovaatioita syntyy, luodaan uusia tapoja toimia. Suunta on ehdottomasti oikea. Perinteisessä tuottavassa teollisuudessa keskustelua seurataan mielenkiinnolla. Käytännössä ensikäden ohjaus tulee lainsäädännöstä. Ympäristölupaprosessi ohjaa toimintaa materiaalitehokkaampaan suuntaan ja orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto […]

, , , , , , ,
20.05.2015 Heikki Martela

Kiertotalous on hyvä bisnes!

Sitra on nostanut kiertotalouden yhdeksi oljenkorreksi tulevaisuuden näkymien parantamiseksi. Resurssiviisaudeksikin kutsuttu talouden malli pyrkii saamaan materiaaleista ja tuotteista enemmän arvoa. Sen kasvupotentiaaliksi on McKinseyn avustuksella laskettu Suomessa jopa 1,5-2,5 miljardia euroa vuodessa. Kiertotalouden näkökulmasta rakennusteollisuus on avainasemassa muutoksen toteuttamisessa. Se on volyyminsä puolesta suurin raaka-aineiden käyttäjä ja toiseksi suurin jätteiden tuottaja. Valtaosa kiertotalouden mahdollisuuksista liittyykin […]

, , , , , , ,
12.05.2015 Nani Pajunen

Elinkaariajattelu mukaan materiaalien kehitysvaiheeseen

Energia- ja materiaalivirtojen liikkeillä on suuri merkitys teollisuuden ympäristövaikutuksiin. Materiaalien kestävä käyttö ja tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten hallinta on merkittävä kilpailukykytekijä jo nyt. Ihmiset, niin yksityiset kuluttajat kuin päätöksiä tekevät henkilöt yrityksissä, ovat yhä enemmän kiinnostuneempia tuotteiden elinkaaresta, sen ympäristövaikutuksista sekä erilaisten materiaalien kestävästä käytöstä. Prosessiteollisuudessa liikkuu suuria määriä materiaalia ja energiaa. Teollisuusprosessien kautta syntyvä […]

, , , , , ,