Artikkelit

Keijo Koskinen 15.12.2015 Keijo Koskinen

Bastu tuo kuudennen aallon talouden Varsinais-Suomeen

”Bastu tekee parhaansa mukaan työtä edistääkseen kiertotaloutta ja kuudetta aaltoa. Työpajoissa työstetään liiketoimintaideoita ja arjessa, verkoston osaamisen voimalla, laitetaan niistä parhaat liikkeelle.”

Turun seutu tekee tulevaisuutta

Mitä mieleesi tulee kun mainitaan Turun seutu? Vanha pääkaupunki, sketsisarjojen mauttomat murrevitsit, telakka, saaristo ja hieman sisäänpäin kääntynyt ilmapiiri. Ainakin viimeksi mainitun voi nyt pyyhkiä pois mielestä. Täällä nimittäin on kääritty hihat ja seudulla on käynnissä useita kiinnostavia hankkeita. Yksi niitä yhdistävä tekijä on Bastu-verkosto.

Turun seudulla alettiin 2015 alkusyksystä rakentaa verkostoa ja toimintamallia, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja kuudennen aallon taloutta. Bastu-verkosto on yksi Sitran ja Turun kaupungin kiertotalousyhteistyön työkaluista, jolla voidaan ennakkoluulottomasti kokeilla uudenlaisia toimintatapoja toimialarajat ylittävässä triple helixin periaatetta noudattavassa hengessä.

Toiminta lähti liikkeelle, kun alueen yrittäjät tarttuivat prof. Markku Wileniuksen heittämään ehdotukseen tulevaisuuden tekemisestä porukalla. Suomen taloudellisen toimeliaisuuden ”vesi” on ollut pitkään huolestuttavan hitaassa liikkeessä. Turussa päätettiin tehrä jottain. Rakennettiin sauna, Bastu. Se ei ole suinkaan ainut seudun toimijoista. Alueella tekevät sujuvasti yhteistyötä fiksun kuudennen aallon yritystoiminnan hyväksi Turun Ammattikorkeakoulun, yliopistojen, kehitysyhtiöiden, Varsinais-Suomen Liiton, kaupunkien, ELYn ja monen muun toimijan kiinteä joukko.

Bastu-verkosto on saanut hyvän alun. Törmäytystyöpajoihin on ollut kiinnostusta enemmän kuin on pystytty alkuvaiheessa ottamaan mukaan. Mukana on sekä alueen konkariyrittäjiä että startupeja. Yhteinen havainto kokoontumisissa on ollut se, että tämän kaltaisen kirjavan joukon törmäyttämiselle on ollut sosiaalinen tilaus. Jatkossa Bastu pystyy avartamaan myös mukaan halukkaiden pullonkaulatilannetta, kun käyttöön tulee Verso globen web-alusta, jossa ideoita voidaan generoida työpajoja isommassa mittakaavassa ja kiinnittää niihin osaajia.

Bastun idea

Mitä Bastussa sitten tehdään? Lyhyesti kuvattuna se on tulevaisuustyökalu. Verkostoa isännöivä Tulevaisuuden tutkimuskeskus auttaa alueen yrittäjiä, aloittelevia ja kokeneita luomaan tulevaisuutta. Markku Wileniuksen sanoin ”epävarmuuden maailmassa tulevaisuus on luotava itse – siellä sattumalle on jätettävä mahdollisimman vähän sijaa”. Mutta ei mitä tahansa tulevaisuutta. Taustalla on vahvaa tutkittua tietoa kehityksen isoista linjoista. Bastussa tähän yhdistyvät näkemyksellisyys, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden tavoite ja eettiset arvot.

Monen ns. kehittyneen maan talous on edelleen vahvasti kiinni läpivirtaustalouden teknologioissa ja markkinoissa. Yllättävän vähän on kiinnitetty huomiota siihen, kuinka maailmantalouden hitaan ja epävarman kasvun aika on kasannut painetta uuteen sykliin. Uusien innovaatioiden esiinmarssi tulee johtamaan kuudennen aallon talouden nousuun. Tulevaisuus on kuitenkin rakennettava aktiivisin toimin ja käsillä oleva aika vaatii uudenlaisia osaamisia.

Kun nyt käytössä olleet teknologiat ja niiden hyödyntämistavat ovat tulleet tiensä päähän, niitä aletaan korvata uusilla entistä taloudellisemmilla ja vähemmän ympäristöä kuormittavilla ratkaisuilla. Maailmassa on valtavat määrät pääomia, jotka on valjastettavissa tähän työhön. Toimijat, jotka ovat vahvasti mukana tässä työssä, rakentavat edellytyksiä elinkelpoiselle planeetalle ja voivat samalla tehdä hyvää bisnestä.

Bastu tekee parhaansa mukaan työtä edistääkseen kiertotaloutta ja kuudetta aaltoa. Työpajoissa työstetään liiketoimintaideoita ja arjessa, verkoston osaamisen voimalla, laitetaan niistä parhaat liikkeelle. Ideamoottorin oheen ollaan perustamassa myös rahoitusinstrumenttia, jolla vivutaan hyviä ideoita eteenpäin. Rahaakin arvokkaampaa voivat olla kokeneiden bisnesenkelien ja konkariyrittäjien neuvot. Toisaalta startupien aloittelevalla yrittäjäpolvella on jaettavana osaamista ja tietoa, joka kiinnostaa ja hyödyttää myös olemassa olevia yrityksiä. Kaikki voittavat!

Keijo Koskinen
Kirjoittaja on Bastun koordinaattori

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran 20.10.2015 Teolliset Symbioosit-sivustolla.

, , , , , , , ,