Artikkelit

03.06.2015 Harri Välimäki

Kierrätyskeskus 3.0 – maistiaisia…

Kerroin maaliskuun kirjoituksessani tulevaisuuden kierrätyskeskuksen konseptista, jossa digitalisaatio sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen parantaminen ovat avainasemassa. Olemme reilun vuoden ajan tehneet pitkää päivää ja testanneet konseptin eri osia Lahdessa kierrätyskeskus Patinassa. Nyt alkaa olla valmista työn tulosten esittelemiseksi käytännössä. Vuoden mittainen hankkeemme on tehty ketterillä kokeiluilla, joten monissa ominaisuuksissa on vielä nurkkia pyöristämättä. Konsepti on nyt kuitenkin valmis levitettäväksi kaikkialle Suomeen, ja laajentumisen rinnalla sitä kehitetään edelleen.

Korostan, että emme pyri ratkaisemaan sitä ongelmaa, jonka tori.fi, huuto.net, netin muut hyvät kuluttajalta kuluttajalle -nettipalvelut tai kirpputorit jo ratkaisevat. Tarkoituksemme on ollut kehittää ratkaisu niille ihmisille (yli puolet suomalaisista), jotka haluavat tarpeettomista tavaroista eroon vähemmällä vaivalla. Ja jotta se vähäinenkin vaiva oltaisiin valmiit näkemään, pitää toiminnalla olla jokin isompi merkitys.

 

Digitalisaatio – kasvatetaan ostajajoukko tuhatkertaiseksi

Kierrätyskeskus on ympäristö, jossa IT-ratkaisujen pitää olla edullisia, yksinkertaisia ja varmatoimisia. Normaalisti tällöin puhuttaisiin kolmesta eri tuotteesta, mutta me onnistuimme yhdistämään kaikki nämä kolme ominaisuutta digitalisaation peruspilariin eli kuvausasemaan. Sen avulla isot tavaramäärät saadaan dokumentoitua nopeasti ja helposti, sillä tuotteen kuva ja tarvittavat tiedot siirtyvät nettipalveluun 10 sekunnissa.

Kuva 1: Kuvausaseman prototyyppi Patinassa
Kuva 1: Kuvausaseman prototyyppi Patinassa

Kuvausasemaa ohjataan viivakoodinlukijalla annettavilla komennoilla. Toiminta on tehty niin yksinkertaiseksi, että käyttäjälle riittää viiden minuutin perehdytys. Lisäksi olemme rakentaneet erillisien harjoitteluympäristön, jossa tuotteiden dokumentointia voi harjoitella niin kauan, että on valmis siirtymään tuotantoympäristöön.

Kuva 2: Kuvausaseman komentokoodit
Kuva 2: Kuvausaseman komentokoodit

 

Verkottuminen – koko Suomen tarjonta yhdestä nettipalvelusta

Kuvauskoneella dokumentoidut tuotetiedot tallentuvat verkkokauppa-pohjaiseen nettipalveluun. Kyseessä on ns. multivendor-toteutus, jossa kukin kierrätyskeskus toimii omana organisaationaan ja pääsee hallinnoimaan vain omia tuotteitaan. Ostaja voi katsoa tuotteita päätasolla, jossa näkyy kaikkien kierrätyskeskusten tarjonta, tai valita tietyn kaupan, jonka tarjontaa selailee.

Toteutuksessa on huomioitu se, että eri kierrätyskeskusten valmiudet sähköisessä kaupassa ovat eri tasolla. Alkuvaiheessa luontevinta on aloittaa ns. katalogi-mallilla, jolloin tuotteet ovat nähtävissä nettipalvelussa, mutta niitä ei vielä voi ostaa netin kautta. Kun toimintaa on näin harjoiteltu ja organisaation prosessit valmiit, voidaan myymälämyynnin rinnalla siirtyä etämyyntiin.

On tärkeää, että nettipalvelun tiedot ovat ajan tasalla. Tämän vuoksi olemme kehittäneet yksinkertaisen prosessin: kun tuote myydään kassalla, luetaan tuotteeseen kiinnitetty viivakoodi. Viivakoodin lukeminen päivittää verkkopalvelussa olevaan tuotteeseen myyty-tiedon. Jos myynnissä on useita samanlaisia tuotteita, jäljellä olevien lukumäärä päivittyy ajan tasalle. Näin varmistetaan, että verkkopalvelun käyttäjä saa reaaliaikaisen tiedon tavaroiden saatavuudesta.

Kuva 3: Kioski-pääte Patinan myymälässä
Kuva 3: Kioski-pääte Patinan myymälässä

 

Läpivirtaus – tavaravalikoima ja hinnat vaihtuvat vauhdikkaasti

Tuotteiden vaihtuvuus varmistetaan siten, että vastaanotettu tuote on kierrätyskeskuksessa vain tietyn, ennalta määritellyn ajan ja tällä aikavälillä tuotteen hinta putoaa viikoittain. Olemme Patinassa päätyneet viiden viikon myyntiaikaan. Tuotetta myydään normaalihinnalla tuloviikko ja seuraava viikko. Sitä seuraavina viikkoina hinta putoaa viikoittain 25%.

Esimerkki: Tämän kirjoituksen julkaisuhetki on viikko 23. Tällä viikolla ja viikolla 22 vastaanotetut tuotteet ovat normaalihintaisia. Viikolla 23 myynnissä olevat viikon 21 tuotteet ovat 25% alennuksessa, viikon 20 tuotteet 50% ja viikon 19 tuotteet 75% alennuksessa. Viikolla 18 tulleet tuotteet, joita ei ole saatu myydyksi, on siirretty materiaalikierrätykseen.

Myymälässä alennukset ilmoitetaan värikoodein, eli tuotteeseen kiinnitetyn lapun väri kertoo millä viikolla tuote saapunut kierrätyskeskukseen. Sähköiseltä infotaululta ostaja voi tarkistaa, kuinka suurta alennusta mikäkin väri tarkoittaa. Verkkopalvelussa hinnanalennusrobotti hoitaa alennukset automaattisesti.

Kuva 4: Infotaulu myymälässä kertoo viikon alennusvärit
Kuva 4: Infotaulu myymälässä kertoo viikon alennusvärit

 

Yhden luukun periaate – yhteistyöllä iso toimintatavan muutos

Yhden luukun periaate on herättänyt eniten mielipiteitä puolesta ja vastaan. Tavoitteena on tarjota kokonaispalvelu, joka auttaa tarpeettoman tavaran omistajaa pääsemään kerralla eroon kaikesta tarpeettomasta tavarasta tavaran kunnosta riippumatta. Eniten väärinkäsityksiä on tullut siitä, että ihmisten kuvitellaan tuovan vastaanottoon kaiken tavaran lisäksi myös lajittelemattomia jätteitä. Tämä ei tietenkään ole tavoitteena, sillä syntypaikkalajittelun rooli on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi. Haluamme luoda ratkaisun, jossa asiakkaan ei tarvitse juosta luukulta toiselle, vaan yksi piste ratkaisee asiakkaan ongelman. Väärinkäytöksiä voidaan estää ohjeistuksilla ja viestinnällä sekä luomalla hinnoittelumalli, jossa huono lajittelu käy kunnolla lompakon päälle.

Yhden luukun periaate ei vielä ole valmis. Se vaatii aina yhteistyötä paikallisen jäteyhtiön kanssa. Keskusteluja useiden jäteyhtiöiden kanssa on jo käyty ja kaikki suhtautuvat asiaan myönteisesti. Tämä on luonnollista, sillä luvanvaraisten toimijoiden on noudatettava jätelain etusijajärjestystä. Seuraavaksi yritämme yhteistyössä löytää yhden luukun periaatteelle sopivan toimintatavan, jossa kaikilla osapuolilla on kokonaisuudessa selkeä rooli.

Kuva 5: Yhden luukun periaate
Kuva 5: Yhden luukun periaate

 

Arvopohjaisuus – edistetään kiertotaloutta ja luodaan uutta työtä

Haluamme entistä selkeämmin viestiä, että kierrätyskeskusten toiminta on merkityksellistä sekä kestävän kehityksen että työllisyyden hoidon näkökulmasta. Sota-aikana ihmiset lahjoittivat isoja määriä metallia puolustusvälineteollisuuden raaka-aineeksi. Nyt käymme sotaa nuorisotyöttömyyttä vastaan. “Lahjoittamalla työllistät” on viesti, jota pitäisi entisestään kirkastaa ja näin saada varakkaan keskiluokan kellarien sisältö liikkeelle.

 

Tulevaisuus – laajentuminen muihin kaupunkeihin

Seuraavaksi haemme rahoitusta konseptin laajentamiseksi muihin edelläkävijäkaupunkeihin. Tavoitteemme on saada verkosto käyntiin, minkä jälkeen voimme kehittää palveluun uusia ominaisuuksia. Lisäksi meillä on yhteistyösuunnitelmia monien nälkäisten startuppien kanssa, joiden tuotteet ja palvelut tukisivat konseptiamme hienosti. Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä uuden ajan kierrätyskeskuksesta menestyskonsepti maailmalle. Kyse on uskosta isoon visioon ja halusta panostaa siihen!

Harri Välimäki

Kirjoittaja on Kierrätyskeskus 2020 -hanketta hallinnoivan Kierrätysverkko Oy:n toimitusjohtaja.

PS. Ai niin, nettipalvelun osoite on www.reussi.fi. Siellä pääset tutustumaan Patinan koko ajan päivittyvään valikoimaan. Kokonaisuuden isompi lanseeraus on suunniteltu syyskuun alkuun.

Kuvat 1-4: Sampo Manninen, kuva 4: Patina, kuva 5: Kierrätysverkko Oy

, , , , ,