Artikkelit

Heikki Martela 20.05.2015 Heikki Martela

Kiertotalous on hyvä bisnes!

Sitra on nostanut kiertotalouden yhdeksi oljenkorreksi tulevaisuuden näkymien parantamiseksi. Resurssiviisaudeksikin kutsuttu talouden malli pyrkii saamaan materiaaleista ja tuotteista enemmän arvoa. Sen kasvupotentiaaliksi on McKinseyn avustuksella laskettu Suomessa jopa 1,5-2,5 miljardia euroa vuodessa. Kiertotalouden näkökulmasta rakennusteollisuus on avainasemassa muutoksen toteuttamisessa. Se on volyyminsä puolesta suurin raaka-aineiden käyttäjä ja toiseksi suurin jätteiden tuottaja. Valtaosa kiertotalouden mahdollisuuksista liittyykin tätä kautta käyttöasteiden parantamiseen.

Investointinäkökulmasta resurssiviisas tilankäyttö on järkevää niin omistajan kuin käyttäjänkin kannalta. Kun fiksu toimisto toteutetaan jopa 50 % vähemmällä tilalla kuin aiemmin, säästyy muutakin kuin vuokraa. Esimerkiksi energiaa. Tutkimusten mukaan toimiva tila lisää työhyvinvointia. Parhaimmillaan fiksu toimitila vapauttaa yrityksen resursseja esimerkiksi kansatalouden kannalta elintärkeisiin investointeihin.

Myös materiaali- ja jäteratkaisut ovat yritysten tuloksellisuuden kannalta merkittävässä roolissa. Meille Martelassa yritysvastuu tarkoittaa sitä, että kannamme vastuun tuotteistamme suunnittelusta tuotantoon, asiakaspalveluun ja käytön aikaiseen huoltopalveluun ja lopulta tuotteen kierrätykseen, kun asiakkaan käyttötarve loppuu. Kierrätyksen tarkoituksena on antaa tuotteellemme uusi elämä, jolloin kiertotalouden perusajatus toteutuu.

Noin 100 000 tonnia kalusteita päätyy jätteeksi Suomessa vuosittain. Tutkimusten mukaan 70 – 80% kalusteista olisi kierrätettävissä. Vuonna 2014 Martela otti vastaan noin 3 000 tonnia käytettyjä kalusteita. Yli 20 000 kalustetta löysi uuden käyttäjän puhdistuksen, verhoilun tai kunnostuksen jälkeen.  Loput kierrätettiin materiaaleina.

Kun tuotteet eivät päädy jätteeksi vaan kiertävät takaisin käyttöön, syntyy uutta työtä, jota Suomessa kipeästi kaivataan.

Olemme kehittäneet valmistusprosessejamme ja toimintaverkostoamme niin, että voimme vähentää energiankäyttöämme sekä minimoida päästöjä sekä ympäristöriskejä. Esimerkiksi tuotepakkauksemme ovat uudelleenkäytettäviä joko pakkausmateriaalina, kierrätettävissä materiaalina tai energialähteenä. Tavoitteemme on valmistaa kalusteita, joiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä ja luonnolle tuottama kuormitus mahdollisimman vähäinen.

Vaadimme myös toimittajiltamme ympäristölakien ja viranomaisvaatimusten noudattamista. Seuraamme toimittajiemme ympäristötuloksista ja kannustamme heitä ympäristöjohtamisjärjestelmän ja vähemmän ympäristöä kuormittavan teknologian käyttöön.

Yhä toisinaan törmää ajatukseen, jonka mukaan ympäristöystävällisyys ja tuloksellisuus olisivat toisensa poissulkevia tavoitteita. Kiertotalousajattelun omaksuminen rakennusteollisuudessa parantaa ympäristöystävällisyyttä, mutta tuo yrityksille energiasäästön, vuokrakustannusten madaltumisen, tuotteiden käyttöiän pidentymisen ja työntekijöiden hyvinvoinnin kautta selkeitä säästöjä.

Kiertotalous on hyvä bisnes! Martela toimii tästä malliesimerkkinä.

 

Heikki Martela

Kirjoittaja on Martela Oyj:n toimitusjohtaja.

, , , , , , ,