Artikkelit

Mats Stoor 19.02.2015 Mats Stoor

KWH Mirkan tuotannosta hiilineutraalia ja jätteetöntä teollisin symbioosein

KWH Mirka Oy Ab on johtava hiomatekniikan tuottaja maailmassa, ja tarjoaa laajan valikoiman teknisesti korkeatasoisia hiomatuotteita, oheistuotteita ja kokonaisia hiontajärjestelmiä. Yritys ei ole innovatiivinen ainoastaan asiakkaille tuomissa kokonaisratkaisuissaan vaan on luonut kestävyyteen perustuvat parhaat ratkaisut myös omaan tuotantoon.

Jepualla KWH Mirkan hiekkapaperitehtaalla ei enää synny jätettä, kun sivuvirtojen hyödyntämiseksi rakennettiin teollinen symbioosi Ekokem Oy:n kanssa. Hiekkapaperitehtaan tuotantojäte, hiekkapaperin leikkuujäte ja hiekkapaperirullat (yht. n. 3000 tonnia vuodessa), poltetaan tarkoitusta varten suunnitellussa ja toteutetussa Ekokemin hyötyvoimalaitoksessa. KWH Mirkan prosessi- ja tuotantojätteiden lisäksi laitoksessa käytetään polttoaineina biopolttoaineita ja muuta teollisuuden energiajätettä. Teholtaan 10 MW:n kattilalaitos tuottaa suurimman osan Mirkan tehtaan tarvitsemasta energiasta. Hiekkapaperijätteen poltosta saadulla energialla katetaan noin 30 % kokonaisenergiatarpeesta.

Voimalan myötä yhtiö säästää merkittävästi energian hankinnassa ja jätehuollossa, sillä Mirkan tehtaan tuotantojätteitä ei enää jouduta sijoittamaan kaatopaikalle, ja tehtaan tarvitsema energia tuotetaan aiemmin käytetyn raskaan polttoöljyn sijaan hiomatuotejätteiden sekä muiden energiajätteiden sisältämällä energialla. Hyötyvoimalan myötä yritys on myös saanut pienennettyä hiilijalanjälkeään 6000 tonnilla CO2 per vuosi.

Päästöttömän energiatuotannon lisäksi polttoprosessissa hiomajyvien laatu paranee ja ne pystytään hyödyntämään uudelleen tuotannossa uusioraaka-aineena. Kattilatuhkaan päätyy noin 600 tonnia hiomajyvää vuoden aikana. ”Polttamalla tuotantojätteemme ja hyödyntämällä voimalan tuottamaa energiaa olemme saaneet pienennettyä tuotannon hiilijalanjälkemme lähelle nollaa, energian hinta on laskenut merkittävästi, kilpailukykymme on kasvanut ja olemme pystyneet sulkemaan kaatopaikkamme” kertoo Mats Stoor Mirkasta. Vastuullisuustoimiensa ansiosta KWH Mirka pystyy erottautumaan alan kilpailijoista.

Mirkalaiset listaavat uudesta toimintatavasta vain hyotyjä:

  • Kustannustehokkuus ja kilpailukyky
  • Uusi innovatiivinen liiketoimintamalli
  • Laadukkaammat ja enemmän lisäarvoa tuottavat tuotteet
  • Hyvälaatuisen raaka-aineen saatavuuden varmistaminen
  • Uudet työpaikat
  • Materiaalitehokkuus
  • Energiansäästö
  • Huomattavasti pienempi hiilijalanjälki
  • Imago hyödyt

Onnistuneen symbioosin innoittamana Mirkassa selvitetään mahdollisuuksia muiden sivuvirtojen hyötykäyttöön ja jalostamiseen tuotannossaan. Propaanikaasun tarpeen tehdas on korvannut biokaasulaitoksen tuottamalla biokaasulla. Vanhat öljypolttimet on myös vaihdettu combi-polttimeksi joilla pystytään tuottamaan lisäenergiaa biokaasullakin. Uusia parempia menetelmiä kehitetään jatkuvasti.

Mats Stoor

Kirjoittaja on projekti-insinööri.

KWH Mirzka Ltd.

Sijainti: Jepua
Henkilöstöä: 1000 Maailmalla ja noin 700 Suomessa
Liikevaihto: n. 200 milj. €

, , , , , ,