Artikkelit

Jarkko Moilanen 20.01.2015 Jarkko Moilanen

Teollinen internet tulee – laita API:t kuntoon

Mitkä tekijät saavat aikaan seuraavan teollisen murroksen? Sitä kysymystä on pohtinut ja spekuloinut moni taho jo jonkin aikaa. Uutta tulemistaan tekevä 3D -tulostus on ainakin joidenkin tahojen mukaan tekijä joka edesauttaa seuraavan harppauksen tapahtumista. Toinen merkittävä tekijä josta veikkaillaan teollisen vallankumouksen elementtiä on Internet of Things tai kotoisammin teollinen internet. 3D -tulostus ja teollinen internet eivät missään nimessä ole toisiaan poissulkevia, vaan itse asiassa toisiaan tukevia.

Internet of Things viittaa yksilöitävissä olevien sulautettujen tietokoneiden kaltaisten järjestelmien yhteenliitokseen olemassaolevan Internetin infrastruktuurissa. Maailmalla alan johtavia yrityksiä ovat IBM, SAP, Bosch, Siemens, Intel, General Electric ja CISCO joka arvioi että vuonna 2020 tietoverkoissa on 50 miljardia verkottunutta laitetta. Teollisuuden murroksessa perinteisissä teollisuustuotteissa aletaan hyödyntää rajapintoja, nanotekniikkaa sekä muuta viestintä- ja tietotekniikkaa.

ibm cisco iot
Kuva: Cisco IBSG

Rajapintojen kautta analysoidaan tuotantotarpeita, kerätään koneiden ja laitteiden tuotos-, sijainti- ja diagnostiikkatietoja reaaliajassa sen käyttöympäristössä, ja linkitetään organisaatioita, ihmisiä sekä koneita suuriksi verkostoiksi. Teollisen internetin tiedonsiirto perustuu web pohjaisiin rajapintoihin (API), joiden määrä on viime vuosina räjähtänyt käsiin. Maailman suurimmassa API hakemistossa oli vuonna 2010 noin 2000 rajapintaa kuvauksineen. Vuonna 2013 rajapintoja oli jo yli 10 000.

Mihin sitten tulisi rajapinnoissa kiinnittää huomiota?

Rajapinnoista suurin osa perustuu kevyeen JSON formaattiin eikä raskaaseen XML:ään, jolle kuitenkin löytyy vielä ajoittain aikansa ja paikkansa. Menestyksekkäät eli laajalle levinneet rajapinnat perustuvat REST -malliin, joiden menestys perustuu osittain niiden helppokäyttöisyyteen ja suoraviivaisuuteen sekä ketteryyteen.

Rajapintojen kohdalla asiakas on kehittäjä, ei yrityksen johtaja tai hallinto. Kehittäjät tekevät sovelluksia ja pilvipalvelupohjaisia ratkaisuja, joissa API:t toimivat reitteinä tietoon ja tiedon prosessointiin. Yksittäinen palvelu hyödyntää useita rajapintoja, joten rajapintojen käyttöönoton tulee olla helppoa ja selkeää.

Rajapintoja käyttäviä kehittäjiä kannattaa tukea rakentamaan yhteisö. Yhteisö puolestaan tukee rajapinnan kehitystä testaamalla ominaisuuksia, tuottamalla esimerkkikoodia, antamalla palautetta, tekemällä sen päälle sovelluksia ja levittämällä sanaa.

Ajantasainen dokumentaatio on välttämätöntä. Lisäksi rajapinta tulisi nähdä tuotteena, jolla on elinkaari kuten muillakin tuotteilla ja sitä edistämässä on kehittäjäyhteisö. Rajapintojen kehittämiseen on viime aikoina kehitetty paljon työkaluja ja automaatiota, joten kyse on paljolti hyväksihavaittujen käytäntöjen laajamittaisesta käyttöönotosta.

Kaikilla mahdollisuus päästä osaksi hyötyjä

Alan isot toimijat tulevat rakentamaan verkostot ja tarvittavat infrastruktuurit teolliselle internetille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö pienemmille toimijoille olisi markkinoita. Pienemmät yritykset voivat luoda uutta liiketoimintaa esimerkiksi räätälöimällä ratkaisuja yrityskohtaisiksi, tekemällä antureita tai ohjauslaitteita tai keksimällä tapoja, joilla kerättävää tietoa tulkitaan ja visualisoidaan. Pistäkää siis rajapinnat kuntoon ja olette mukana seuraavassa teollisessa vallankumouksessa.

Suomeen on rakennettu löyhä asiantuntijayhteisö nimeltä API:Suomi, jonka tehtäviin kuuluu rajapintatietoisuuden lisääminen, kehittämisen ja teknologian edistäminen sekä API:en löydettävyyden sekä käytön edistäminen. Lisää neuvoja ja API-tietoa löydät osoitteesta http://apisuomi.fi

 

Jarkko Moilanen

Kirjoittaja on API-lähettiläs sekä toimii kehityspäällikkönä Opetus- ja kulttuuriministeriössä.

, , , , , ,