Artikkelit

Jari Järvinen 12.01.2015 Jari Järvinen

Osa- vai kokonaisoptimointi energiatuotannossa ja ravinnekierrossa?

Teollisuuden biomateriaaleja sisältävistä sivuvirroista saadaan paljon enemmän hyötyjä irti kun energiantuotanto ja ravinnekierrot kokonaisoptimoidaan, sen sijaan että suunnitellaan jätteiden käsittely yhden prosessin perusteella esimerkiksi poltosta saatavan energian maksimointi. Kokonaisoptimoidussa systeemissä energiantuotanto saattaa olla vähäisempää kuin osaoptimoidussa, mutta kokonaisoptimoinnin tuloksena tuotettu lisäarvo sivuvirrasta on suurin.

Kokonaisoptimointi on haastavaa ilman laskennallisia työkaluja. Biomateriaaleja sisältävistä sivuvirroista on hyödyllistä saada ravinteet ja energia talteen, mutta harvassa teollisuuslaitoksessa sivuvirtojen käsittelyä on optimoitu. Cursor Oy:ssä olemme ymmärtäneet tämän haasteen ja kehittäneet energiantuotannon ja ravinnekiertojen optimointiin tarkoitetun BioA® simulointityökalun, joka on tarkoitettu yritysten ja yhteisöjen vapaaseen käyttöön.

Mikäli haluat tietää mikä on yrityksesi orgaanisten jätteiden ja/tai sivuvirtojen arvo, tarjoaa tämä työkalu vastauksen viidessä minuutissa. BioA simulointityökalu on rakennettu helppokäyttöiseksi – käyttäjän tarvitsee vain tietää orgaanisten jakeiden määrä ja kuiva-aineprosentti. Jakeita voi olla erilaisia, ne löytyvät ohjelman alas vetovalikoista. Eli valitaan jae, syötetään määrä ja kuiva-aineprosentti, jolloin ohjelma laskee investoinnin suuruuden sekä jakeista saatavan vuosittaisen tuoton.

Työkalun taustalla oleva laskentaohjelma on tarkkuudeltaan +/-15%. Suurin osa jakeiden energiapotentiaalista on koeajojen tuloksena voitu määritellä melko tarkasti. Lannoitteen arvo taas määräytyy ravinteiden maailman markkina-arvon mukaan.

Työkalua tullaan käyttämään mm. Teolliset symbioosit / FISS –työpajoissa, joissa pyritään tunnistamaan yritysten välisiä symbiooseja – toisin sanoen – toisen jäte voi olla toisen energia ja/tai ravinne. Kunta, elinkeinoyhtiö, ympäristöviranomaiset tai yritykset voivat yhdessä tai erikseen simuloida tällä työkalulla erilaisia mahdollisuuksia orgaanisen jakeen yksittäis- tai yhteiskäytölle.

Mikäli kiinnostuit ja haluat lisätietoa aiheesta ota yhteyttä!

Jari Järvinen

Kirjoittaja toimii projektipäällikkönä Cursor Oy:ssä (Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö)

, , , , , , ,