Artikkelit

Paula Eskola 10.12.2014 Paula Eskola

Teollisten symbioosien malli FISS käynnistynyt

Teolliset symbioosit Suomessa – FISS (Finnish Industrial Symbiosis System) on yhteistyöhon perustuva toimintamalli, jolla pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa. Yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Näin toisen toimijan sivuvirta tai jäte muuttuu tuottavaksi resurssiksi toiselle ja säästää kummankin kustannuksia vähentäen myös haitallisia ympäristövaikutuksia. FISS-malli perustuu aktiiviseen symbioosien edistämiseen eli fasilitointiin ja yhteiskehittämiseen. Sillä pyritään edistämään erityisesti sellaisia symbiooseja, jotka eivät muuten lähtisi liikkeelle.

Motiva koordinoi FISS-mallia Suomessa ja on kokoamassa alueellisten toimijoiden verkostoa yhdistämään resurssien tarjoajat ja tarvitsijat kentällä. FISS lanseerattiin syksyllä ja ensimmäinen yrityksiä verkottava työpaja pidettiin 23.10. Kemissä (lue tarkempi raportti täältä). Tavoitteena on saada toimintaa käyntiin asteittain kattamaan koko Suomen. Toivomme saavamme mukaan hyviä alueellisia hankkeita, joilla on osaavat tekijät, jotta toiminta saadaan hyvin liikkeelle ja tuloksia aikaan. Parhaillaan toiminta on käynnistymässä jo Pohjois-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Mallin avulla edistetään kansallisia ja EU-tason resurssitehokkuudelle ja kiertotaloudelle asetettuja tavoitteita ja tuetaan kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toimeenpanoa. Toimintamallin kehityksessä on hyödynnetty kokemuksia Britannian erinomaisia tuloksia saavuttaneesta NISP-ohjelmasta (www.nispnetwork.com).

FISS organisointi

Alueelliset organisoijat hoitavat symbioosien edistämisen käytännössä. Heidän tehtäviinsä kuuluu yritysten aktivointi ja sitouttaminen, resurssitiedon vaihto ja verkottaminen sekä symbioosien toteuttaminen.

FISS-työpajat toimivat keskeisenä keinona yritysten aktivoinnissa, resurssitiedon keräämisessä ja synergioiden tunnistamisessa. Kerätty resurssitieto ja tunnistetut synergiamahdollisuudet viedään yhteiseen SYNERGie®-tietokantaan. Tietokantaa käytetään synergioiden edistymisen seurantaan ja hyötyjen arviointiin, sekä uusien synergiamahdollisuuksien tunnistamiseen. Fasilitaattorit sparraavat yrityksiä uusien synergia- ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja ideoinnissa, sekä synergioiden käytännön toteuttamisessa mm. auttamalla yrityksiä löytämään uusia yhteistyökumppaneita asiantuntijoista ja mahdollistajaorganisaatioista.

Teollisten symbioosien edistämisessä ja uusien ratkaisujen löytämisessä hyödynnetään asiantuntijayhteistyötä pyrkien hyödyntämään olemassa olevaa tietoa ja osaamista sekä tarvittaessa käynnistämällä uusia kehityshankkeita. Oikeiden asiantuntijoiden löytämisessä voidaan hyödyntää tätä varten kerättyä ”asiantuntijapoolia”, eli eri tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden henkilöistä koostuvaa verkostoa, joka on yritysten ja fasilitaattoreiden käytössä. Asiantuntijayhteistyön ja yhteiskehittämisen kautta pyritään siihen, että osaaminen ja tutkimustieto saadaan vietyä käytäntöön mahdollisimman tehokkaasti ja toisaalta uusille tutkimustarpeille löydetään sopivat tutkimuskumppanit.

Kiinnostuitko ja kaipaatko lisätietoa?

Teollisetsymbioosit.fi -sivusto esittelee esimerkkejä suomalaisista teollisten symbioosien caseista. Siellä voit myös ilmoittaa oman symbioosisi ja löytää mahdollisesti uusia symbioosikumppaneita.

Sivusto laajenee vuoden 2015 alussa FISS:in tietokanavaksi ja viestintäalustaksi. Sieltä löydät tietoa mm. siitä, miten pääset toimintaan mukaan ja kuka on sinun alueesi FISS -organisoija. Tilaa FISS uutiskirje, joka kokoaa noin neljästi vuodessa, mitä uutta teollisten symbioosien ympärillä tapahtuu niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tilaa uutiskirje tästä linkistä https://www.webropolsurveys.com/S/D522C95878B9F9FE.par

Ota yhteyttä: Paula Eskola, puh. 040-5552961, paula.eskola@motiva.fi

, , , , , , ,