Artikkelit

Kaisa Hietala 08.12.2014 Kaisa Hietala

Resurssitehokkuutta strategiasta lopputuotteeseen asti

Kulutamme tällä hetkellä luonnonvaroja huomattavasti enemmän kuin maapallo pystyy tuottamaan. Tällä vuosikymmenellä maapallon kunakin vuonna tuottamat luonnonvarat ovat loppuneet reilusti ennen uuteen vuoteen siirtymistä. Meidän on opittava saamaan enemmän irti vähemmästä, ja oppimiskäyrämme tässä asiassa onkin onneksi nousujohteinen.

Päästöjä vähentävillä ratkaisuilla kohti globaalien haasteiden selättämistä

Luonnonvarojen hupeneminen ja ilmastonmuutos ovat ilmiötä, jotka koskettavat meitä kaikkia. Liikenne on puolestaan yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. Neste Oil pystyy vastaamaan osaan globaaleista haasteista uusiutuvilla liikennepolttoaineillaan.

Merkittävin ympäristön kuormitusta vähentävä, kustannustehokas ja helposti käytettävissä oleva ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on omaan teknologiaamme perustuva uusiutuva NEXBTL-diesel.

Uusiutuvan NEXBTL-dieselin käytöstä syntyy 40–90 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä fossiiliseen dieseliin verrattuna. Vuonna 2013 tuotetulla NEXBTL-dieselillä saavutettiin 4,8 miljoonan tonnin vähenemä kasvihuonekaasupäästöissä. Luku vastaa noin 40 % Suomen tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöistä.

Resurssitehokkuus strategian ytimessä

Resurssitehokkuus on strategiamme ytimessä. Etsimme jatkuvasti keinoja, joilla voisimme parantaa resurssitehokkuuttamme hyödyntämällä tuotannossamme entistä enemmän jätteitä ja tähteitä. Vuonna 2013 jo yli 50 % uusiutuvien raaka-aineidemme käytöstä oli jätteitä ja tähteitä. Tällä hetkellä ostamme esimerkiksi kaiken Suomessa saatavilla olevan eläinrasvajätteen. Porvoon jalostamollamme on muutaman viimeisen vuoden ajan käytetty raaka-aineena ainoastaan jätteitä ja tähteitä. Pyrimme siirtymään aina vain haastavampien raaka-aineiden hyödyntämiseen.

Jalansijaa uusilta alueilta -tähtäimessä uusiutuvat liuottimet ja biopropaani

Olemme lähteneet uusiutuvien tuotteiden osalta pelaamaan laajemmalle kentälle. Liikenteen sovellusten lisäksi pystymme tarjoamaan uusiutuvia ratkaisuja myös kemianteollisuudelle ja energiantuotantoon. Tällä hetkellä teemme paljon töitä esimerkiksi uudenlaisten liuottimien kehittämiseksi. Tarjoamme hiilijalanjäljeltään matalia vaihtoehtoja perinteisille, öljypohjaisille liuottimille. Lisäksi teimme hiljattain päätöksen biopropaanilaitoksen rakentamisesta Rotterdamin jalostamollemme Hollantiin. Biopropaani on uusiutuva vaihtoehto fossiiliselle propaanille, ja sitä syntyy uusiutuvan NEXBTL-dieselin sivutuotteena.

Emme halua toimia tyhjiössä erillään muusta maailmasta, minkä vuoksi toivomme asiakkailtamme jatkuvasti tietoa ja palautetta, jonka pohjalta voimme kehittää ratkaisutarjontaamme.

Kaisa Hietala,
Liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat tuotteet
Neste Oil

, , , , ,