Artikkelit

Teemu Saralampi 19.11.2014 Teemu Saralampi

FISS työpaja lappilaisin maustein!

Kemin Digipolis Oy järjesti torstaina 23.10.2014 Arktisen Teollisuuden Sivuvirrat -työpajan, joka toteutettiin yhteistyössä Sitran ja Motivan kanssa. Työpajan toteutus perustui FISS -työpajamalliin, jonka pilottina tilaisuus toimi. FISS -työpajan tarkoituksena oli verkottua ja saattaa resurssien tarjoajat, hyödyntäjät ja palveluntuottajat yhteen sekä kerätä heiltä tietoa tarjolla olevista ja hyödynnettävistä resursseista ja tunnistaa mahdollisia synergioita. Osallistujia työpajassa oli 70 ja yrityksiä oli edustettuina yli 40. Tilaisuuden osallistujamäärä oli vaikuttava, mutta huomioiden Meri-Lapin vuotuiset 1,3 miljoonaa tonnia sivu- ja jätevirtoja sekä prosessi- ja kaivosteollisuuden vaikuttavuuden alueella, ymmärrettävä.

teemusaralampi1Tilaisuuden alussa Kari Poikela Kemin Digipolikselta päivitti Meri-Lapin kiertotalouden tilanteen työpajan osallistujille, jonka jälkeen Ahma Ympäristön Jari Hietala kannusti hakemaan keskinäisiä synergioita ja visioimaan rohkeasti aiheen ympärillä. Sitran Jyri Arponen päätti alustuspuheenvuorot kiteyttämällä kiertotalouden ja resurssitehokkuuden kansallisen sekä kansainvälisen tilanteen.

Innostavien alustusten jälkeen teollisuuden edustajat esittivät konkreettisen tilanteensa sivu- ja jätevirtojen suhteen. Teollisuuden puheenvuorot kuultiin Metsä Groupilta, Stora Ensolta, Outokummulta ja SMA-Mineralilta. Marika Alapoikela Metsä Groupilta aloitti teollisuuden esitykset kertomalla sellutehtaan sivu- ja jätevirtojen hyödyntämispotentiaalista, jota löytyy mm. lannoitteista ja maanrakentamisesta. Stora Ensolta olivat edustajina Kemin Veitsiluodon Pipsa Maikkula ja Oulun Nuottasaaren tehtaiden Ilkka Laakso, jotka kertoivat tuotantolaitostensa tilanteen sivuvirtojen suhteen. Outokummun Niko Hyttinen avasi kuulijoille Meri-Lapin määrällisesti merkittävimmän sivu- ja jätevirta resurssin hyödynnettävyyttä, joka on vuotuiset noin miljoona tonnia terästeollisuuden kuonia ja muita prosessisivutuotteita. Kalkkiteollisuutta edustavan SMA-Mineralin Kimmo Hirvikallio esitteli kalsiumpohjaisten virtojen hyödyntämispotentiaalin toimijoille.

teemusaralampi2.pngTeollisuuden esitysten jälkeen tilaisuuden osallistujat ryhmittyivät pöytäkuntiin työpajatyöskentelyyn. Työpajassa resurssitietojen ja synergioiden keräys suoritettiin hieman poiketen alkuperäisestä FISS työpajamallista, jossa resurssitiedot kierrätetään pöytäkuntien välillä.  FISS työpajassa ”Lappilaisin maustein”, osallistujat kiersivät pöytäkunnittain teollisuusyritysten edustajien luona, jossa resursseja ja synergioita voitiin tuoda ilmi ko. yritysten välillä.

Työpajan tulokset koottiin tilaisuuden jälkeen Kemin Digipoliksen ja Motivan toimesta raporttien muotoon, jotka lähettiin eteenpäin yrityksille. Tilaisuus poiki noin 500 potentiaalista resurssien vaihtoa/synergiaa osallistuneiden yritysten kesken, mikä yllätti meidät todella positiivisesti. Jäämme työssämme seuraamaan onko työpaja tuottanut yrityksille hyötyjä ja miten voimme auttaa niiden toteutumisessa.  Tästä on hyvä jatkaa!

Teemu Saralampi
Projektityöntekijä Arktisen Teollisuuden Sivuvirrat

Kuvat: Digipolis Oy

, , , , , , ,