Artikkelit

07.10.2014 Anna Erkinheimo

Elinkaariajattelua ja uusia liiketoimintamalleja

Maanantaina 29.9. järjestettiin VTT:n tiloissa Otaniemessä FIMECCin toimesta mielenkiintoinen tilaisuus: REBUS & HYBRIDS & LIGHT seminar “How to bring sustainable business models into action through life cycle thinking?” eli kestävän kehityksen periaatteiden mukaisten liiketoimintamallien käynnistäminen elinkaariajattelua hyödyntämällä. Tilaisuudessa esiteltiiin tutkimushankkeita, yritysesimerkkejä ja lopuksi vielä keskusteltiin pienryhmissä. Monipuolinen kokonaisuus!

Pienryhmäkeskustelua. Keskellä prof. Steve Evans. Kuva: Tiina Valjakka
Pienryhmäkeskustelua. Keskellä prof. Steve Evans.
Kuva: Tiina Valjakka

Tilaisuuden aloitti professori Steve Evans Cambridgen yliopistosta aiheenaan kestävä kehityksen merkitys teollisuustuotannon kehittämisessä. Muutama erityisen naseva esimerkki, mm. tehtaan energiankulutuksen muuttumattomuus vaikka tuotanto ei olisi käynnissä, 50% ruokahävikki (Iso-Britannia) sekä rakennusjätteen minimaalinen kokonaiskierrätysaste herättivät epäilijätkin huomaamaan ettei tehostamisessa suinkaan ole saavutettu lähellekään niin hyötyjä, joita monia jo nyt olisi helppo materialisoida. Positiivisesti merkillepantavaa on myös, että jo nyt on olemassa isoja yrityksiä, jotka ovat pitkällä tehostamisessaan, esim autonvalmistaja Toyotalta ei lähde enää yhtään materiaalia kaatopaikoille ja, verrattuna vuoteen 2001, samalla energiamäärällä jolla silloin tehtiin yksi auto tehdään nykyään neljä.

Yrityspuheenvuorot kuultiin Ruukilta, Koneelta, Motivalta ja Materiaalipankilta. Ruukin Ilkka Sorsan esityksessä keskeisenä teemana oli elinkaariajattelun tuominen entistä näkyvämmäksi osaksi ulkoista viestintää, asiakassuhteisiin sekä kilpailutekijäksi. Sisäiset (esim. liiketoiminnan kehittäminen, koulutus) ja ulkoiset tarpeet (esim. brändäys, erottuminen, myynnin tuki, arvon tuotto asiakkaille ja heidän liiketoiminnalleen) kulkevat rinta rinnan.

Hanna Uusitalon esittelemät Koneen asiakkaan energiatehokkuutta parantavat ratkaisut olivat keskiössä ja hyvästä syystä: 40% käytetystä energiasta kohdistuu rakennuksiin ja tästä 2-10% hisseihin. Energiatehokkustoimenpiteet on helpompi kohdistaa tuotekehityksessä uusiin ratkaisuihin, mutta myös olemassaolevaan hissikannan pyritään löytämään keinoja tehostaa energiankulutusta. Erityisesti Euroopassa tämä olisi keskeistä vanhan hissikannan ollessa merkittävä.

Lähde: Ellen MacArthur Foundation circular economy team drawing from Braungart & McDonough and Cradle to Cradle (C2C)
Lähde: Ellen MacArthur Foundation circular economy team drawing from Braungart & McDonough and Cradle to Cradle (C2C)

Motivan materiaalikatselmuspalvelu sekä teolliset symbioosit ja Materiaalipankki toivat esille kiertotalouden uudet palvelumahdollisuudet. Uutta kiertotalousliiketoimintaa tarvitaan, jotta resurssi- ja materiaalitehokkuus paranisivat merkittävästi, ja nämä case-esimerkit konkretisoivat yritysten ratkottavia ongelmia: mikä on se kriittinen tekijä, jolla materiaali liikkuisi yrityksestä uudelleenhyödynnettäväksi? Onko se vasta kaatopaikkaläjityksen riittävän korkea kustannus vai onko kyseessä sisäisten prosessien kehittämiskysymys?

Kestävä kehityksen työkaluista ja arvon luomisesta puhuivat Teuvo Uusitalo VTT:ltä sekä Padmakshi Rana Cambridgen yliopistosta. Teuvo Uusitalo esitteli SustainValue-hankkeessa valmistellun kestävän kehityksen hallinta ja liiketoiminta-arkkitehtuurin, menetelmiä, työkaluja sekä case-esimerkkejä. Kantavana teemana on siirtyminen arvonluonnin määrittämisessä tuotekeskeisyydestä tuote-palvelu-järjestelmäkeskeisyyteen. Myös Padmakshi Ranan esityksessä liiketoiminnan mallinnus ja välineet perustuivat järjestelmäkeskeisyyteen. Mm. Sustainable Business Modelling-menetelmässä arvonmääritystä laajennettin tunnistamalla arvo koko järjestelmässä, menetetty arvo sekä sitä kautta mahdollisuudet uuden arvon luomiseen.

Pienryhmäkeskustelut lopuksi antoivat kaikille osallistujille mahdollisuuden pohtia esityksissä kuultuja aihioita pidemmälle. Ideat jäivät muhimaan, jäämme kuulolle mitkä lähtevät lentoon!

 

“Sustainability is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” – Prof. Steve Evans

REBUS-hanke: http://www.fimecc.com/programs/rebus

HYRBIDS-hanke: http://www.fimecc.com/programs/hybrid

LIGHT-hanke: http://www.fimecc.com/content/light-light-and-efficient-solutions-program

, , , , , , , , ,