Artikkelit

18.05.2014 Sirpa Rivinoja

Siirtyminen älykkäästä viisaaseen elämäntapaan

Lahteen kokoontui 6.5.2014 monipuolinen puhuja- ja osallistujajoukko teemalla ”Resurssiviisas Lahti 2020, TulevaisuusFoorumi”. Tilaisuus oli samalla INKA – innovatiiviset kaupungit -ohjelman lähtölaukaus Lahdessa.

Sampo Manninen

Lahdessa on jo cleantech-osaamista hyödyntäviä jäte- ja kierrätysalan yrittäjiä, puhtaisiin prosesseihin erikoistuneita yrityksiä sekä resurssitehokkuuden työkaluja kehittävää yrittäjyyttä ja yhteistyötä, listasi Lahden kaupungin ympäristötoimen kehityspäällikkö Saara Vauramo avauspuheenvuorossaan. ”Hyvä kysymys on, pystytäänkö tekemään tarpeeksi paljon ja riittävän nopeasti”, pohti Saara.

Lahdessa on kuitenkin tahtotila, ja  INKA-ohjelman ja muitten samanaikaisten hankkeitten mahdollistamana on iskulauseeksi sopiva: ”Missä on resurssitehokkuus, siellä on Lahden malli!”. Käydään kiinni sekä tekemisen uudistamiseen että työpaikkojen luomiseen.

Koko tilaisuuden ajan yleisö osallistui viestiseinän kautta kysymyksin ja kommentein.
Koko tilaisuuden ajan yleisö osallistui viestiseinän kautta kysymyksin ja kommentein.

Innovatiiviset kaupungit –ohjelman (INKA) tavoitteena on synnyttää korkeatasoisesta osaamisesta uutta liiketoimintaa ja uusia yrityksiä ja tätä kautta luoda uusia työpaikkoja. Avauspuheevuoron Vauramon kanssa jakanut TEKESin Reijo Munther näkeekin tehokkaina menetelminä alueen osaamispääoman huomioimisen, sen hyödyntämisen sekä kasvattamisen. Välistä puuttuvia palikoita, esim. logistiikka, tulee havaita ja palvelumuotoilla sellaiseksi liiketoiminnaksi, jolle on tässä ajassa kysyntää.

Arto O. Salonen
Arto O. Salonen

Seuraavaksi tutkija Arto O. Salonen puhui aiheesta ”Luottamusta herättävän tulevaisuuden tekijät”. Hänen esityksensä lähti liikkeelle yksilötason vaikuttamisesta: ”Tulevaisuuteen liittyviä kestävyyshaasteita ei kukaan ihminen tai valtio pysty ratkaisemaan yksin. Kuitenkin jokainen arkinen valintamme voi olla osa ratkaisua. Voin valita puoleni monta kertaa päivässä. Voin myös päättää teenkö viisaan valinnan vai tyydynkö älykkääseen ratkaisuun”.

Arto O.Salonen vei kuulijoita noin puolituntisen esityksensä aikana isojen uhkien kuvaamisen kautta ymmärtämään, että on kyseenalaistettava vallitseva sivistyskäsitys. On jo nähtävissä arvojen muutos; kun materiaalinen perustaso on saavutettu, sen jälkeen ei ole nähtävissä merkittävää onnellistumista. ”Sivistynyt ihminen etsii elämäänsä merkitysnäköaloja, jotka ehkäisevät tarkoituksettomuuden ja merkityksettömyyden kokemista ja latteuden leviämistä”. Kotitalouksien ja valtioiden iskunkestävyyttä (resilienssiä) on lisättävä omavaraisuutta kasvattamalla. On syytä siirtyä määrästä laatuun. On siirryttävä peittelemisestä läpinäkyvyyteen. Voit katsoa koko esitysaineiston täältä.

Sampo Manninen

Tauolla ehdittiin verkostoitua.

Sampo ManninenToisen illan pääpuhujan Demos-ajatushautomon Satu Lähteenojan esitys avasi tulevaisuuden näkymiä mahdollisuuksien näkökulmasta sekä konkretisoi vaikuttamisen väyliä Lahden seudulla.

Lahden kaupungin ja Demoksen yhteistyönä on järjestetty kaksi työpajaa, toinen seudun yrityksille, toinen asukkaille.  ”Ympäröivä kaupunki syntyy yritysten ja asukkaiden teoilla”. Lahden kaupunki toimii ”sysääjänä” strategiavalinnoilla, edistämällä kokeiluja, tarjoamalla tiloja ja ottamalla asukkaiden aloitteita huomioon. Asumiseen, liikkumiseen ja ravintoon käytetään jatkossa entistä suurempi osa tuloista, joten niiden kirjoon ja laatuun tulee kiinnittää huomiota ja nähdä sielläkin lisätyöpaikkojen mahdollisuudet.

Tilaisuuden lopuksi paneelikeskustelun aiheet liikkuivat tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksissa, työn merkityksessä ja elämäntavoissa. Keskustelijat: Reijo Munther (TEKES, INKA-ohjelma), Isko Lappalainen (iam design Oy), Arto O.Salonen (Helsingin Yliopisto), Jyri Talja (Kuusakoski Oy), Satu Lähteenoja (Demos Helsinki), Tuula Honkanen (Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy).

Sampo Manninen

Tilaisuuden mahdollistivat SITRA, Päijät-Hämeen Maakuntarahasto, Lahden Ammattikorkeakoulu, Lahden kaupunki, Kierrätysverkko, Tarsius ja Sorttausapu.

Kuvat: Sampo Manninen

 

 

 

, , , , ,